Enkel fråga 9/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Hasse Svensson

2000-09-11

EF0919992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Ålands möjligheter att registrera kulturarv på UNESCOS:s värdsarvslista

 

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. LO ber jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Vad ämnar landskapsstyrelsen göra för att Åland skall kunna få kulturarv registrerade på den världsarvslista som görs upp av Unesco, FN:s organ för undervisning, vetenskap och kultur, en skyddsordning, som landskapet nu är utestängt ifrån?

 

 

Mariehamn den 11 september 2000

 

 

 

Hasse Svensson