Enkel fråga 9/2007-2008

Tillhör ärendet: Barnomsorgsavgiften
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2008-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Barnomsorgsavgiften

 

I augusti detta år ändras rikslagen om klientavgifter inom hälso- och socialvården så att den högsta månadsavgiften inom barnomsorgen höjs från 200 € till 230 €. Eftersom lagen är en s.k. blankettlag sker motsvarande  höjning av barnomsorgsavgiftens maxnivå också på Åland om inte landskapsregeringen aktivt förhindrar höjningen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Kommer landskapsregeringen att stillatigande acceptera att barnomsorgsavgiftens maxnivå stiger till 230 € eller avser man att bibehålla maxnivån på 200 €?

 

 

Mariehamn den 28 maj 2008

 

 

Barbro Sundback