Barnomsorgsavgiften

Skriftlig fråga EF 9/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: barnomsorg, barn, avgift, barnomsorgsavgift, maxnivå

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser