Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2023-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Socialistiska republiken Vietnam

·      Republikens presidents framställning nr 2/2022-2023

·      Landskapsregeringens svar RP 2/2022-2023-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Socialistiska republiken Vietnam träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

     Avtalet om investeringsskydd är en del i en helhet som omfattar ett ramavtal om partnerskap och samarbete, ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd. Avtalet om investeringsskydd har delad behörighet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater. De åländska förbehållen som finns i anslutningsavtalet och i självstyrelselagen är beaktade i avtalet om investeringsskydd.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till att avtalet med Socialistiska republiken Vietnam kan godkännas och sättas i kraft till den del det berör landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2023 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordförande John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen, samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att avtalet träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 21 mars 2023

 

 

Vice ordförande

 

 

John Holmberg

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson