Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Temporära förändringar av studiestödet

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd.

     Ändringen av studiestödsbestämmelserna medför att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd även för sommaren 2021 temporärt sänks från 13 veckor till 4 veckor.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 juni 2021 och gälla temporärt till och med den 31 augusti 2021. Med tanke på att endast knappt tre månader återstår tills lagen föreslås träda i kraft önskar landskapsregeringen att behandlingen av lagen kan ske i brådskande ordning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagen antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 mars 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd och handläggningschefen Kerstin Sundman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson,  ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand, Stephan Toivonen samt ersättaren Katrin Sjögren.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

 

Mariehamn den 23 mars 2021

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson