Temporära förändringar av studiestödet

Lagförslag LF 16/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd.
Ändringen av studiestödsbestämmelserna medför att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd även för sommaren 2021 temporärt sänks från 13 veckor till 4 veckor.
Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 juni 2021 och gälla temporärt till och med den 31 augusti 2021. Med tanke på att endast knappt tre månader återstår tills lagen föreslås träda i kraft önskar landskapsregeringen att behandlingen av lagen kan ske i brådskande ordning.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott