Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2019-2020

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Produktionsstöd för el

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att till landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft fogas bestämmelser om landskapsregeringens rätt till inspektion för tillsyn av att allmänna medel används på ett avsett sätt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Roger Höglund, Jörgen Strand, Henrik Löthman, Stephan Toivonen och Lars Häggblom.

    

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 7 november 2019

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson