Produktionsstöd för el

Lagförslag LF 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att till landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft fogas bestämmelser om landskapsregeringens rätt till inspektion för tillsyn av att allmänna medel används på ett avsett sätt.


Åtgärder