Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2018-2019

Tillhör ärendet: Införandet av ITS-direktivet
Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Införandet av ITS-direktivet

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I lagförslaget föreslås att till vägtrafiklagen fogas två nya paragrafer för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till motiveringarna i lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas i oförändrad form.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 mars 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Stephan Toivonen, vtm Veronica Thörnroos och Ingrid Zetterman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad form.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 14 mars 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson