Införandet av ITS-direktivet

Lagförslag LF 11/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I detta lagförslag föreslås att vägtrafiklagen berikas med två nya paragrafer för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet).


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Infrastruktur och trafik m.m.