Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Extra indexjustering av studiestöd

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en extra indexjustering om 3,5 % görs av studiestöden för perioden 1 augusti 2022 – 31 juli 2023. Den extra indexjusteringen är tillfällig och görs för att stärka den ekonomiska situationen för studerande med beaktande av ökade konsumentpriser.

     Avsikten är att lagförslaget ska behandlas i samband med Ålands tredje tilläggsbudget för år 2022 och sättas i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, lagberedaren Alexandra Favorin och enhetschefen Marika Sundqvist-Karlsson från Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet (AMS).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse samt

 

att landskapsregeringen bemyndigas att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson