Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 22/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023

·      Finans- och näringsutskottets betänkande nr 21/2022-2023

·      Finans- och näringsutskottets betänkande nr 21/2022-2023_komplettering

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 4/2022-2023

·      Budgetmotionerna nr 101-134/2022-2023

                                            

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Bakgrund. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Närvarande. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Bakgrund

 

Lagtinget har på sitt plenum den 29 maj 2023 beslutat att inte omfatta utskottets förslag i sin helhet.

     Under behandlingen beslutade en majoritet i lagtinget att moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder ska kvarstå i tilläggsbudgeten i enlighet med landskapsregeringens förslag, vilket innebär att lagtingets beslut i ärendet enligt arbetsordningens 78 § 3 mom. ska återremitteras till utskottet. Utskottet kan i sin behandling välja att omfatta lagtingets beslut eller föreslå ändringar i det.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet vidblir sitt ursprungliga beslut.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 september 2022 återremitterat betänkandet till ny behandling eftersom lagtinget inte oförändrat godkände finans- och näringsutskottets förslag.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

     Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Lars Häggblom, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda besluter utskottet

 

att vidbli sitt tidigare beslut från den 22 maj 2023.

 

 

Mariehamn den 29 september 2023

 

 

 

Ordförande                           Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare                           Sten Eriksson