Förslag till första tilläggsbudget för år 2023

Budgetförslag BF 4/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder