Finans- och näringsutskottets betänkande 27/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 27/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-06-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 2/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2018.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar berättelsen till kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 maj 2019 inbegärt finans- och näringsutkottets yttrande över landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Göte Winé, ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Stephan Toivonen, Ingrid Zetterman och vicetalmannen Veronica Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2018 för kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 13 juni 2019

 

 

 

Vice ordförande

 

 

Göte Winé

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson