Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2018.

Åtgärder