Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2015-2016

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Produktionsstöd för el

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 11/2015-2016

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor ska upphävas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 april 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen samt ersättaren Roger Nordlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i den lydelse det har i lagförslaget.

 

 

 

 

Mariehamn den 7 april 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte