Produktionsstöd för el

Lagförslag LF 11/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, produktionsstöd, el, förnybara energikällor, energikällor,
Berörda lagar: landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser