Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2022-2023