Finansmotion 10/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS nr 4

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 39.10.92 Återbäring av lotteriskatt med 760.000 euro

 

 

Under kapitel 34.20 ”Penningautomatmedel” anger landskapsstyrelsen som en delorsak till att utdelningsbara penningautomatmedel nu föreslås sänkta med 21% eller 1 061 000 euro att staten för år 2002 avser höja lotteriskatten från 5% till 10%.

     Lotteriskatten har enligt avtal från början av 1990-talet återbetalats till landskapet i sin helhet.

     När LS nu sänker utdelbart belopp med den beräknade höjda skatten skall motsvarande intäktsökning också upptas i budgeten. LS har inte upptagit en sådan korrigering i sitt förslag vilket skulle resultera i att utdelbart belopp inte borde sänkts med denna skattedel. Eftersom LS bedömt att den förhöjda skatten kommer att belasta utdelbart belopp måste följdriktigt i stället motsvarande inkomsthöjning göras.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

Att anslaget under moment 39.10.92 fördubblas med 760 000 euro till 1 520 000 euro.

 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Roger Jansson

Harriet Lindeman

 

 

Jörgen Strand

 

 

Dennis Jansson