Angående höjning av anslaget under moment 39.10.92 Återbäring av lotteriskatt med 760.000 euro

Budgetmotion FM 10/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter