Finansmotion 10/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2004-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 47.40.54. sysselsättningens främjande

 

Idag finns det många människor och i synnerhet många kvinnor som vill starta eget företag. Att ta steget till att bli egen företagare är stort och många tänker noga igenom sin situation innan man tar steget fullt ut. För att ge möjligheten för arbetslösa att starta företagsverksamhet bör ett starta-eget stöd införas. Det bör beviljas till personer som har företagarerfarenhet eller utbildning som behövs i företagsverksamhet. Stöd bör beviljas i enlighet med arbetsförmedlingens prövning. Stödbeloppet är i stort sett det samma som arbetslöshetspenningen, men ett starta-eget stöd ger den arbetslösa tid att bygga upp sitt företag, utan att tvingas ta emot lediga jobb under den period som stödet beviljas.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.40.54 för sysselsättningens främjande höjs med 4 000 €.

 

 

Mariehamn den 15 november 2004

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell

 

Barbro Sundback

Göte WIné

Christian Beijar

Lasse Wiklöf