Höjning av anslaget under moment 47.40.54 Sysselsättningens främjande

Budgetmotion FM 10/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter