Finansmotion 11/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 11/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2010.11.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förbud mot användning av glutamater, tillägg till Allmänna motiveringar

 

Det kommer fler och fler larmrapporter om att vår mat innehåller ämnen som kan framkalla allergier eller som kan göra oss sjuka. Det är viktigt att vi vet vad vi äter och i synnerhet att den mat som serveras i offentliga matbespisningar är så ren och hälsosam som möjligt. Ett tillsatsämne vars använding har begränsats i flera finländska kommuner är smakförstärkaren natriumglutamat. Detta tillsatsämne är förbjudet i babymat och småbarnsmat inom EU. Dessutom visar några utländska undersökningar att natriumglutamat kan orsaka fetma. I flera stora kommuner i Finland har man tagit beslut om att  begränsa användningen av den syntetiska aromförstärkaren natriumglutamat i skolmaten. En av orsakerna är att tillsatsämnet orsakar allergiska reaktioner hos vissa människor. Man har också velat att den äkta smaken i maten ska komma fram. Det finns god anledning att även på Åland begränsa användningen av glutamater och att förbjuda dem helt i landskapets och kommunernas matbespisningar.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att det till fjärde stycket under rubriken Miljö i de allmänna motiveringarna, på sidan 17, fogas följande tillägg: Landskapsregeringen kommer under året att utfärda anvisningar om förbud mot användningen av glutamater (E 620-625) i landskapets och kommunernas matbespisningar.

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell