Förbud mot användning av glutamater, tillägg till allmänna motiveringen

Budgetmotion FM 11/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: glutamat, förbud, matbespisning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter