Finansmotion 13/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 13/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen

 

 

Förbudet rörande drivgarnsfiske av lax, restrektioner i övrigt av de kvoterade arterna m.m. gör att det är allt svårare att bedriva yrkesmässigt fiske. I kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 står: ”För yrkes- och binäringsfiskets del läggs tyngdpunkten för verksamheten på att befrämja och utveckla det småskaliga kust- och skärgårdsfisket.”

     Det är rätt strategi att satsa på de icke kvoterade arterna. Frågan är bara om det räcker för att bibehålla ekonomin inom näringen. Det är viktigt att yrkesfisket ytterligare diversifieras, då kan sportfisket var ett bra komplement. Sportfisket i sig är viktigt och behöver utvecklas. I den nyligen fastslagna åländska turismstrategin ingår också sportfisket som en central del. Vi anser det angeläget att fiskeribyrån arbetar aktivt med utvecklande av den åländska sportfiskeprodukten

 

Med anledning av det ovan anförda förslår vi

 

att lagtinget kompletterar motiveringen under kapitel 47.24 med följande mening: Fiskeribyrån medverkar aktivt till att utveckla det åländska sportfisket.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund