Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen

Budgetmotion FM 13/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fiske, fiskerinäring, näring, fiskeribyrån, fisk, sportfiske,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter