Finansmotion 14/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 14/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet, höjning av anslag

 

Anslaget under detta moment har sänkts med nästan 100.000 euro från bokslutet 2009 till budgetförslaget 2011 och nu upptas endast 90.000 euro för företagsrådgivningsverksamhet samt kurser och utbildningar för företagare. En av orsakerna till den kraftiga sänkningen förklaras med att man under Företagsamhetens år 2009 hade ett extra högt anslag. 

     Eftersom medlen under detta anslag används för att gynna utvecklingen av företagsamheten på Åland borde man ha minst lika höga målsättningar som under 2009. Anslaget borde åtminstone vara samma som nuvarande, dvs 130.000 euro. Man kan även göra en jämförelse med moment 47.15.48 som upptar 330.000 euro för rådgivningstjänster till jordbruket.

     Det är viktigt att man från landskapets sida uppgraderar sitt engagemang för det åländska näringslivet och utökar möjligheterna för de åländska näringslivsorganisationerna att höja kompetensen bland sina medlemmar men även för att öka intresset för att bli egenföretagare hos nyinflyttade och unga. Det finns också behov av fler subventionerade kurser för mikroföretag. Idag är ofta kostnadsbilden för hög vilket innebär att nya företagare och mikroföretagare har svårt att delta i kurser som arrangeras. Starta eget-rådgivningen ska vara kvar inom branschorganisationen Åländskt näringsliv, där kunskaper och branschkontakter finns. Att förlägga starta-eget verksamheten till ÅTC, är som vi ser det, inte det bästa sättet stimulera till ökat företagande.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

    

att anslaget under moment 47.03.42. Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet höjs med 40.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell