Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet, höjning av anslag

Budgetmotion FM 14/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsunderstöd, understöd, stöd, kurs, utbildning, rådgivning, verksamhet, verksamhetsstöd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter