Finansmotion 15/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 15/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för infrastrukturella satsningar (44.10.74) med 5.000.000 mark för en badanläggning i Mariehamn

 

En högklassig badanläggningen med dragningskraft även på turister är något som saknas på Åland idag. Då en sådan anläggning har diskuterats under hela 90-talet så är det dags att komma vidare i denna fråga. En högklassig badanläggning är till för såväl gammal som ung.  Även ur ett könsperspektiv är det en jämlik anläggning.

     Byggande av en badanläggning är en kommunal  angelägenhet. Kan man dock göra anläggningen attraktiv ur ett turistiskt perspektiv, så torde det vara intressant för landskapet att var med och finansiera i större utsträckning än vid ett normalt simhallsbygge. Den normala finansieringen för denna typ av anläggning är att landskapet betalar 25% medan kommunen står för 75%. Om anläggningen görs attraktiv ur ett turistiskt

perspektiv så kunde dock ett Ainfrastrukturellt stöd@ på 25% tillkomma.

     Mariehamns stad håller som bäst på att planera en badanläggning, vilken på alla sätt kommer att bli attraktiv ur ett turistiskt perspektiv. Enlig uppgift kommer denna anläggning att kosta 60-80 miljoner. Ett Ainfrastrukturellt stöd@ på 25% skulle då innebära 15-20 miljoner. Eftersom det är osannolikt att bygget kommer igång under år 2001, så kan detta stöd delas upp på flera år.

     En bra fördelning kunde vara att 5 milj tas upp i budgeten år 2001 medan resten tas upp i 2002 års budget.

 

Med hänvisning till ovanstående så föreslår undertecknade

 

Att lagtinget i budgeten för år 2001 under Moment 44.10.74. Infrastrukturella satsningar, upptar ett tillägg om 5 000 000 mk för en ur turistiskt perspektiv attraktiv badanläggning i Mariehamn

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Jörgen Strand

 

 

Karl-Göran Eriksson

 

 

Dennis Jansson

Bert Häggblom

 

 

Ritva Sarin Grufberg