Höjning av anslaget för infrastrukturella satsningar (44.10.74) med 5.000.000 mark för en badanläggning i Mariehamn

Budgetmotion FM 15/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: badanläggning, badhus,


Åtgärder