Finansmotion 16/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 16/2007-2008

Vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Tillägg till motiveringen under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning – Verksamhetsutgifter

 

 

Rattonykterhet och fortkörning i trafiken är ett vanligt förekommande fenomen. Det föranleder både mänskliga tragedier och materiella skador. I botten kan man härleda orsakerna till en nonchalant attityd till regler och medtrafikanter. Det upplevs som en positiv sak när landskapet använder sig av hastighetsvisare i trafiken. Attityden förändras då man utan att bötfällas blir uppmärksammad på att man kört fordonet i för hög hastighet.

Det skulle vara optimalt att placera hastighetsvisarna utanför skolor, dagis eller andra känsliga trafikplatser.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 48.01.01 ges följande tillägg: ” Anslaget under momentet kan användas för att införskaffa fler hastighetsvisare så att varje huvudled kunde få två hastighetsvisare för att förstärka arbetet med att förändra attityderna i trafiken”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Fredrik Karlström

Mika Nordberg