Tillägg till motiveringen under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter

Budgetmotion FM 16/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: trafik, trafikavdelning, trafikavdelningen, förvaltning, allmän förvaltning, utgift, utgifter, verksamhet, verksamhetsutgifter


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter