Finansmotion 16/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 16/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Indragning av tjänst som kommunikationschef, ändring av motiveringen samt sänkning av anslag

 

Med hänvisning till det ekonomiska läget finner undertecknade inte det försvarbart att upprätthålla en tjänst som kommunikationschef. Redan befintliga resurser på informationssidan inom kansliavdelningen borde istället användas.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att andra stycket i detaljmotiveringen under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) får följande lydelse: "Anslag för personal har beaktats enligt bilaga 5, dock så att  tjänsten som kommunikationschef  indras från och med 1.1.2010."

 

att anslaget under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) sänks med 50.200 euro till 1.806.800 euro.

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand