Indragning av tjänst som kommunikationschef, ändring av motiveringen samt sänkning av anslag

Budgetmotion FM 16/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kommunikationschef, tjänst, indragning, information,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter