Finansmotion 16/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 16/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Eriksson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 45.01 Allmän förvaltning

 

 

Under kapitlet Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, rubriken Allmän Förvaltning 45.01, Mål för år 2007, underrubriken Hälso- och sjukvårdspolitik bör införas en till rad i texten. På Åland finns ett ganska stort antal funktionshindrade personer som är i akut behov av ett serviceboende. Dessa, i många fall relativt unga personer skulle klara av sitt eget boende med en viss service och tillsyn dygnet runt. Funktionshindret kan vara medfött eller uppstått som följd av en olycka. I vårt samhälle finns det även andra grupper, t.ex. de som drabbats av Huntingtons sjukdom som skulle ha utomordentlig nytta av ett sådant serviceboende. I dagsläget är Gullåsen i många fall det enda alternativet, vilken inte kan anses som rätt plats för unga personer.

 

Med hänvisning till ovan nämnda föreslår vi

 

att till motiveringen under kapitel 45.01, rubriken "Mål för år 2007", efter sista punkten under rubriken Hälso- och sjukvårdspolitik införs punkten; "- att skapa ett serviceboende för de funktionshindrade ".        

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Roger Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren