Ändring av motiveringen till kapitel 45.01 Allmän förvaltning

Budgetmotion FM 16/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: förvaltning, allmän förvaltning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter