Finansmotion 17/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS nr 5

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget för bostadslån (43.25.83) med 6.000.000 euro

 

Landskapsstyrelsen föreslår nu en återgång till en bostadsfinansiering som tidigare inte visat sig bära frukt samt vara obehövlig. Efter att hyreslagstiftningen i slutet av 90-talet reviderats så har bostadsbyggandet kommit igång och ligger idag på en nivå som i början på nittiotalet.

     Byggandet av hyres- och bostadsrätter som givits räntestödslån uppgick år 2000 till 105 st och år 2001 ser det ut att bli i stort sett samma antal.  

Att bostadspolitiken varit framgångsrik under senare år kan man även se på antalet bygglov som beviljats. I nedanstående diagram kan man se utvecklingen över antal beviljade byggnadslov.

 

Uppgifterna hämtade från ÅSUB: s graf i budgeten

Undertecknade anser att landskapet inte skall konkurrera med bankerna som bostadslånegivare. Idag tyder allt på att vi går mot sämre tider vilket innebär att landskapet behöver sina tillgångar till annat. Enligt de prognoser som presenteras i budgeten så kommer landskapets kassa att vara tom inom 2 år. Det är inte rimligt att landskapet i en sådan situation skall låna pengar med hög ränta för att kunna låna ut till låg ränta med lång amorteringstid. Särskilt när det på marknaden finns mer än tillräckligt med lånemedel för bostäder.   

 

Med hänvisning till ovanstående så föreslår undertecknade:

 

Att beloppet under moment 43.25.83 BOSTADSLÅN minskas med 6 000 000 euro. 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Jörgen Strand

 

 

Dennis Jansson

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Roger Jansson