Angående sänkning av anslaget för bostadslån (43.25.83) med 6.000.000 euro

Budgetmotion FM 17/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter