Finansmotion 17/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2004-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 45.54.60  Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder.

 

Mariehamns stad har inlett ett av de största miljöprojekten någonsin på Åland. Byggstarten för om- och tillbyggnaden av Lotsbroverket har inletts och planeras vara färdigt 1.1.2006.

Målsättningen är:

- att uppfylla nya och strängare  myndighetskrav på förbättrad rening av

   inkommande avloppsvatten till Lotsbroverket.

- att åstadkomma förbättringar i vattenmiljön runt Mariehamn

- att skapa möjligheter att avleda avloppsvattnet från sex andra faståländska  

   kommuner till reningsverket.

Kostnaderna för att bygga Lotsbroverket uppgår till 10,4 miljoner euro. landskapsstyrelsen har lovat bidra med 40 procent på investeringen. Utbetalningen av landskapsbidraget sker enligt landskapregeringen under åren 2005-2007.

Det belopp som Landskapsregeringen utlovat är 3.400.000 euro vilket utgår från en investeringskostnad på 8,5 miljoner. Den faktiska kostnaden för om- och tillbyggnaden är 10,4 miljoner euro. Ifall staden inte erhåller 40 procent på hela investeringen drabbas abonnenterna av höjningar av avloppsavgifterna. För att undvika detta bör landskapsregeringen justera sitt bidrag med 760.000 euro. Dessutom är betalningstiden för landskaps-bidraget för lång. Detta leder likaså till onödigt höga avgifter för omhändertagandet av avloppsavgiften.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi undertecknade

 

att anslaget under moment 45.54.60 understöd för samhällenas vatten - och avloppsåtgärder höjs med 790.000 för stadens investering i Lotsbroverket och att lagtinget samtidigt beslutar att bidraget betalas ut under åren 2005-2006 för att hålla avloppsvattenavgiften för det vatten som förs till Lotsbroverket på en rimlig nivå.

 

 

Mariehamn den 15 november 2004

 

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Camilla Gunell

 

Carina Aaltonen

 

 

Christian Beijar

 

 

Göte Winé