Höjning av anslaget under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

Budgetmotion FM 17/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter