Finansmotion 20/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 20/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Viveka Eriksson

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om upptagande av ett anslag om 1.500.000 mark under moment 45.25.52 Understöd för skyddad arbetsverksamhet  för handikappade

 

Sedan juni 1993 har i Ålands handikappförbunds regi bedrivits en skyddad arbetsverksamhet för personer med funktionshinder.

     Även om målet bör vara att arbetstagaren i framtiden skall vara verksam i den öppna arbetsmarknaden är den skyddade arbetsverksamhetens, Fixtjänsts service ovärderlig för en stor grupp arbetshandikappade. Den kommer att, trots det ovan ställda målet, i framtiden vara en viktig alternativ arbetsplats för många personer med funktionshinder.

     I budgeten föreslås att ansvaret för arbetsverksamheten överförs på kommunerna. Det innebär att den ekonomiska grunden för Fixtjänsts verksamhet dras undan och det blir svårt att fortsätta med samma koncept som hittills. Kommunerna har inte beredskap att redan nästa år ta ansvaret för verksamheten.

     Hittills har handikappförbundet bedrivit verksamheten med stöd av penningautomatmedel.

     Det är också dags att se över huvudmannaskapet för Fixtjänst. Verksamheten borde inte betraktas som en social verksamhet utan en arbetsmarknadsåtgärd.

     I FN:s standardregler, regel nr 7,  sägs att " Staten bör erkänna principen att förutsättningar skapas för människor med funktionsnedsättning så att de skall kunna utnyttja sina mänskliga rättigheter, särskilt rätten till arbete."

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.25.52. uppgår till 1.500.000 mark så att Fixtjänst kan fortsätta sin verksamhet i handikappförbundets regi 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Leo Sjöstrand

 

 

Olof Erland

Ritva Sarin Grufberg

 

 

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Sune Eriksson

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Hasse Svensson