Upptagande av ett anslag om 1.500.000 mark under moment 45.25.52 Understöd för skyddad arbetsverksamhet för handikappade

Budgetmotion FM 20/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: handikappade, handikapp, skyddat arbete,


Åtgärder