Finansmotion 22/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 22/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 43.80  Posten på Åland

 

 

Enligt LL om Posten på Åland och diskussioner mellan landskapsstyrelsen och posten på Åland föreslås att en avkastning om 6,5% på insatt kapital skall betalas av posten till landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen anser dessutom att posten skall betala en avkastning motsvarande samfundsskatten. Det är fel eftersom posten är befriad från samfundsskatt och dessutom sätter det posten i en snedvriden situation jämfört med andra postbolag.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

att motiveringen under kapitel 43.80 Posten på Åland, under rubriken ”inbetalning till budgeten” strykes från och med meningen som börjar ”Landskapsstyrelsen anser även att…”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Olof Salmén