Ändring av motiveringen till kapitel 43.80 Posten på Åland

Budgetmotion FM 22/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter