Finansmotion 22/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 22/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet

 

Ålands Radio finansieras med ”tv-avgifter” som betalas av de som innehar en tv-mottagare. I avgiften borde det därför ingå samtliga kostnader för produktion, utsändning och återutsändning av radio och TV som Åland Radio och TV ab har, även upphovsrättskostnader. Andra aktörer på mediemarknaden betalar själv sina upphovsrättskostnader och får dem inte ersatta av landskapet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

1. att anslaget under moment 43.05.62 utgår samt

2. att första stycket under motiveringen under moment 43.05.60 ersätts med följande ”Momentet avser även ersättningar för       upphovsrättskostnader som bolaget har.”     

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman