Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet

Budgetmotion FM 22/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: upphovsrätt, rundradio, radio, rundradioverksamhet, kostnad, upphovsrättskostnad


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter