Finansmotion 22/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 22/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av den allmänna motiveringen. Nytt stycke under avsnittet ”Utveckling av förvaltningen”

 

 

Landskapsregeringens budgetförslag för år 2008 har tillkommit till synes helt utan den nödvändiga ekonomiska analysen av hur de offentliga finanserna skall balanseras på längre sikt. Budgetförslaget saknar t.o.m. täckning för effekterna av pågående kollektivavtalsförhandlingar. Resultatet är givetvis att budgetförslaget inte motsvarar den faktiska kostnadsutvecklingen ens på kort sikt.

     Med hänvisning till det alarmerande budgetläget föreslår undertecknade att den allmänna motiveringen erhåller en kompletterande skrivning.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget under avsnittet ”Utveckling av förvaltningen” i de allmänna motiveringarna inför följande skrivning: ”Landskapsregeringen avser att under år 2008 förelägga lagtinget ett meddelande om hur landskapets förvaltning kan rationaliseras genom såväl omstruktureringar som privatisering av delar av verksamheten. I avvaktan på lagtingets ställningstagande föreslår landskapsregeringen att anställningsstopp skall gälla inom hela landskapsförvaltningen med undantag för de tjänster som lagtinget särskilt utpekar som nödvändiga för den fortsatta verksamheten.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson