Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Utveckling av förvaltningen'

Budgetmotion FM 22/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utveckling, förvaltning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter