Finansmotion 2/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 2/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lotta Wickström-Johansson

2001-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under rubriken "Näringspolitik"

 

 

Landskapsstyrelsen anger som mål att 25 % av den totala åkerarealen skall omfattas av ekologisk produktion år 2006.

     En seriös strategi för en hållbar utveckling på Åland förutsätter att 100 % av den åländska åkerarealen skall omfattas av ekologisk produktion i framtiden.

     En total omläggning av lantbruket går inte att genomföra på kortsikt men landskapet bör ställa upp detta som ett långsiktigt mål och utarbeta en plan för hur målet skall kunna nås. En omläggningstid om 15 år torde vara realistisk.

 

Med hänvisning till detta föreslår jag

 

ett tillägg till allmänna motiveringen under rubriken näringspolitik på sidan 28 tredje stycket enligt följande:

 

Landskapsstyrelsens långsiktiga målsättning är att 100 % av den totala åkerarealen på Åland skall omfattas av ekologisk produktion år 2016. En utvecklingsplan för genomförandet av denna målsättning skall utarbetas.

 

 

 

Mariehamn den 19 november 2001x

 

 

Lotta Wickström-Johansson