Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under rubriken 'Näringspolitik'

Budgetmotion FM 2/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter